cropped-de-utrechtse-energie-winkel1.png

gesloten

1) in 2007 werd een aanvang gemaakt met de advisering en bemiddeling bij het verbeteren van de energieprestatie van bestaande gebouwen.  De grondslag daarvoor was de breed gedragen verwachting dat prijzen van energie en grondstoffen in de nabije toekomst een sterke stijging zouden gaan vertonen.  Dat gegeven zou voor woning- en gebouw eigenaren aanleiding zijn geweest om te investeren in energie besparende en efficiëntie- maatregelen,  maar, tegen alle verwachtingen in, daalde de olie – en grondstoffenprijzen juist sterk. Daarmee verviel de grondslag  van energie besparing.

2) Sinds de privatisering van de energiemarkt werd ‘energie besparen’  vooral het domein van grote (energie)bedrijven,  die met convenanten met de overheid en allianties met milieu-organisaties en vele belangen-clubs de markt  gingen bepalen.   ‘Meer met minder’ heette het, maar het moest vooral zijn : “Meer vóor minder”. Megalomane plannen werden en worden opgetuigd, maar ondertussen is in de stad Utrecht bijvoorbeeld, nog niet één raam voorzien van isolatieglas.

3) mede door toedoen van de gemeente(n ) en hun machtige PR apparaat, werd en wordt energie besparen door burgers vooral geassocieerd met zonnepanelen en windmolens en niet ( meer) met  besparen door isolatie, een en ander volgens de Trias energetica, zoals beschreven in’ Our Common Future’, het rapport dat was opgesteld nav de Brundtland conferentie in 1987.   Isolatie van een woning/gebouw  en het implementeren van efficiëntie – maatregen geven,  zowel in geld als in  brandstof én CO2 gerekend,  een veel grotere, blijvende, én cumulatieve besparing en bovendien met een minimum aan afval .   De werkzaamheden daarnaast om de warmtelast daadwerkelijk te verlagen, anders dan een exercitie met regeltjes ( EPC ), vergen veel arbeid en derhalve een grote toegevoegde waarde, lees:  werkgelegenheid.   Dure adviseurs kregen  de voorkeur.  Zonder concurrentie vaak ook.

Bovenstaande  heeft ertoe geleid dat er geen vraag meer kwam naar de diensten van De Utrechtse Energiewinkel .

BureaulessWatts zet het werk voort met de  ‘Energiebibliotheek’ , het schrijven van artikelen over aanverwante zaken zoals ‘circulaire economie , grondstoffen en afval en het doen van onderzoeken.  www.bureaulesswatts.nl

Hieronder nog de begintekst van het rapport ‘ Our Common Future’ dat werd opgesteld naar aanleiding van de eerste Milieuconferentie in 1987.

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.( bron wikipedia )

Lees hier het rapport : ‘Report of the World Commission on Environment and Development’ :  Our common future

Bert Pijnse van der Aa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

energie – besparen -aanpassen woning