cropped-de-utrechtse-energie-winkel1.png

gesloten

1) in 2007 werd een aanvang gemaakt met de advisering en bemiddeling bij het verbeteren van de energieprestatie van bestaande gebouwen.  De grondslag daarvoor was de breed gedragen verwachting dat prijzen van energie en grondstoffen in de nabije toekomst een sterke stijging zouden gaan vertonen.  Dat gegeven zou voor woning- en gebouw eigenaren aanleiding zijn geweest om te investeren in energie besparende en efficiëntie- maatregelen,  maar, tegen alle verwachtingen in, daalde de olie – en grondstoffenprijzen juist sterk. Daarmee verviel de grondslag  van energie besparing.

2) Sinds de privatisering van de energiemarkt werd ‘energie besparen’  vooral het domein van  energiebedrijven.

3) mede door toedoen van de gemeente(n )  en hun machtige PR apparaat, werd energie besparen steeds meer geassocieerd met laten plaatsen van zonnepanelen in plaats van het nemen energiebesparende maatregelen.

Een en ander heeft ertoe geleid dat er geen vraag meer kwam naar de diensten van De Utrechtse Energiewinkel.  Op de site van bureau Lesswatts ga ik door met de ‘Energiebibliotheek’ en het schrijven van artikelen over ‘Energie zaken’ , grondstoffen en afval .  www.bureaulesswatts.nl

Hieronder nog de begintekst van het rapport ‘ Our Common Future’ dat werd opgesteld naar aanleiding van de eerste Milieuconferentie in 1987.

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.( bron wikipedia )

Lees hier het rapport : ‘Report of the World Commission on Environment and Development’ :  Our common future

Bert Pijnse van der Aa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

energie – besparen -aanpassen woning