energie besparen

Energie besparen In 2007 is De Utrechtse Energiewinkel gestart met de advisering en bemiddeling bij energie besparen en efficiency verbetering van verwarmingssystemen in de bestaande bouw.  In 2015 hebben we het pakket uitgebreid tot het levensloop bestendig maken van woningen omdat de werkzaamheden om de woning te isoleren in veel gevallen kunnen samenvallen met die welke nodig zijn om een woning aan te passen in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  Daarin is oa vastgelegd dat mensen zo lang mogelijk in hun huis moeten blijven wonen en dat gemeenten dat zouden ondersteunen.

Bij het maken van een plan voor energiebesparen gaan we uit van de ‘Trias energetica’ die de hieronder genoemde volgorde als leidraad geeft :

  1. Door isolatiemaatregelen de warmtevraag zo ver als mogelijk verlagen
  2. opwekken van energie met een zonneboiler- installatie of PV
  3. restvraag aanvullen

Deze werkwijze werd voorgesteld naar aanleiding van de Bruntland conferentie in 1987.

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.( bron wikipedia )